Jakość

Jakość produktów, instalacji i pracy, to kryteria, które zarząd spółki uważa za kluczowe w prowadzonym przez siebie biznesie. Klasa oferowanych produktów i usług realizowanych przez Destylacje Polskie Sp. z o.o., jest w firmie kwestią priorytetową.


Zakład działa zgodnie ze standardami ISO 9001:2015 i HACCP a produkowany w nim alkohol poddawany jest kontroli na każdym etapie produkcji. Laboratorium analizuje skład surowców i wyroby gotowe, stosując przy tym m.in. chromatografy gazowe.

Firma przechodzi regularne audyty przeprowadzane przez koncerny farmaceutyczne a jakość i wysokie standardy produkcji potwierdzają przyznane jej nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.

Wybrane certyfikaty