Ekologia

Ekoinnowacje to dziś jedno ze źródeł sukcesu w biznesie. Dlatego instalacje i urządzenia obornickiego zakładu, już na etapie projektu tworzone były z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów ekologicznych.

Firma z sukcesem wdrożyła m.in. te „zielone” rozwiązania:
  • zamknięty obieg chłodzenia wody, pozwalający na znaczne ograniczenie ilości ścieków,
  • kolumny pracujące pod zróżnicowanym ciśnieniem, pozwalające zmniejszyć o 50 % (w porównaniu z metodą tradycyjną) zużycie pary,
  • sita molekularne zamiast stosowanej powszechnie technologii azeotropowej wykorzystującej substancje szkodliwe dla zdrowia i szkodliwe dla przyrody,
  • betonową misę awaryjną (wysokość 1.2 m), wokół zbiorników produkcyjnych, stanowiącą ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem (wyciekiem)
  • stały monitoring parametrów mających wpływ na środowisko naturalne,
  • Zaawansowany program gospodarki odpadami.